Erdem Kaya Patent

TEKNOLOJİK ÜRÜN (TÜR) DENEYİM BELGESİ...

TEKNOLOJİK ÜRÜN (TÜR) DENEYİM BELGESİ...
TEKNOLOJİK ÜRÜN (TÜR) DENEYİM BELGESİ...
Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan bir değişiklikle birlikte kamu ihalelerinde yerli malı teklif edene önemli avantajlar getirilmiş, ihaleye giren ürün için teknolojik yeterlilik aranmaya başlamıştır. Söz konusu değişiklikle ihalelerde; iş deneyimini gösteren belge olarak kullanılabilecek ve Ar-Ge süreçlerini desteklemek için tasarlanan “Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi” de esaslara bağlandı.
 
Bu kapsamda TÜR Belgesi; herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından desteklenen bir Ar-Ge projesi sonucunda ortaya çıkan mal veya hizmetler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek bir belge olarak tanımlanmıştır.
 
TÜR Deneyim Belgesinin Kullanım Alanları ve Avantajı:
 
Teknoloji şirketlerine, iş deneyim belgesi istenen kamu ihalelerine yeterli iş deneyimi olmasa da girebilme imkânı vermekte, kısmi teklife açık ihalelerde, bu belgenin sunulması durumunda, belgenin düzenlendiği malın veya hizmetin teklif edildiği kısma yönelik iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin sağlandığı kabul edilmektedir. Böylece TÜR Deneyim Belgesi, ihalelerde yükleniciye avantajlar sağlar.
 
TÜR Deneyim Belgesine
Teknoloji Merkezlerinde (TEKMER),
Ar-Ge Merkezlerinde,
Kamu Kurum ve Kuruluşları (ör. TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) ile Kanunla Kurulan Vakıflar (ör. TTGV) tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve Yenilik projeleri kapsamında,
Rekabet Öncesi İş Birliği Projeleri ve Teknogirişim Sermaye Destekleri kapsamında
 
Geliştirilmiş ve piyasaya arz edilmiş teknolojik ürün sahibi imalat sanayi ve hizmet sektörü işletmeleri başvurabilir.
 
TÜR Deneyim Belgesini alabilmek için teknolojik ürünün kesinlikle desteklenmiş bir Ar-Ge projesi sonucu ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Kişilerin veya firmaların öz kaynaklarıyla yapmış oldukları Ar-Ge projeleri sonuçlarında üretmiş oldukları teknolojik ürünlere belge verilememektedir.
 
Daha detaylı bilgi edinmek için bize info@erdemkayapatent.com adresinden ulaşabilirsiniz.