Erdem Kaya Patent

KOSGEB KOBİGEL’ DEN 300 MİLYON TL’ LİK 3 YENİ DESTEK...

KOSGEB KOBİGEL’ DEN 300 MİLYON TL’ LİK 3 YENİ DESTEK...
KOSGEB KOBİGEL’ DEN 300 MİLYON TL’ LİK 3 YENİ DESTEK...
KOSGEB, KOBİGEL programı kapsamında 3 farklı konuda proje çağrısı yayınladı. Başvuruların 30 Mayıs - 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacağı ve en az 6 en fazla 12 aylık olması beklenen projelerin detayları şu şekildedir:
 
I. HIZLI BÜYÜYEN KOBİ’LERDE KAPASİTE GELİŞTİRME
 
Amacı: KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi temel hedefinden harekete; istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen işletmelerin aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
Hedef Sektör: NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
12- Tütün ürünleri imalatı
41- Bina İnşaatı
42- Bina dışı yapıların inşaatı
43- Özel inşaat faaliyetleri
hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler
 
Diğer Başvuru Koşulları: 
01.01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,
2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,
2013-2014-2015 yılları verilerine göre;
2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan,
2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan, 
işletmeler başvurabilir.
 
Uygun Proje Konuları:
İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler,
Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler
Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,
Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,
Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,
 
Proje Destek Üst Limiti:
Geri Ödemesiz - 300.000 TL
Geri Ödemeli - 300.000 TL
 
Destek Oranı:
1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80
Makine-Teçhizat giderleri için; Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.
 
Desteklenecek Proje Giderleri :
    
 
II. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOBİ’LERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Amacı: Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunan KOBİ’lerin; sayısal içerik ve ürünlerin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası standartlara uyumlaştırılması, ürün/oyun/mobil uygulama/yazılım vb. bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve bu kapsamda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
Hedef Sektör: NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
Bölüm ve Grubunda faaliyet gösteren işletmeler
 
Diğer Başvuru Koşulları: 
01.01.2016’dan önce kurulmuş olan,
2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde eden,
işletmeler başvurabilir.
 
Uygun Proje Konuları:
Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; üretim süreçlerini ve ürün kalitesini iyileştirilmesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler,
Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini artırmaya yönelik projeler,
Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler,
Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler,
Ulusal/uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin belgelendirme/altyapı/e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik projeler,
Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,
 
Proje Destek Üst Limiti:
Geri Ödemesiz - 100.000 TL
Geri Ödemeli - 150.000 TL
 
Destek Oranı:
1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80
Makine-Teçhizat giderleri için; Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.
 
Desteklenecek Proje Giderleri :
 
 
III. KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMLERE İVME
 
Amacı: KOSGEB’in “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı” ve “Girişimcilik Destek Programı”ndan yararlanarak kurulan ve istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
Hedef Sektör: KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler
 
Diğer Başvuru Koşulları: 
KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan,
2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
işletmeler başvurabilir.
 
Uygun Proje Konuları:
İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,
Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.
 
Proje Destek Üst Limiti:
Geri Ödemesiz - 100.000 TL
Geri Ödemeli - 150.000 TL
 
Destek Oranı:
1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80
Makine-Teçhizat giderleri için; Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.
 
Desteklenecek Proje Giderleri