Erdem Kaya Patent

HİZMETLERİMİZ

Tasarım Tescili

Birçok son kullanıcı ürünün fonksiyonelliğinin ötesinde tasarımını da dikkate alarak satın alma kararını vermekte, hatta bazı durumlarda ürünün görselliği fonksiyonelliğinin de ötesine geçmektedir.

Bu nedenle, ticari başarıya ulaşan özgün tasarımlar sıklıkla taklit edilmektedir. Taklitlerin önüne geçebilmek için estetik tasarımlarınızı Endüstriyel Tasarım Tescili ile koruma altına almanız gerekmektedir.

İlgili kanunda (6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu) Tasarım; "bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü" olarak tanımlanmıştır.

Yine söz konusu kanuna göre sadece "Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar” belge verilerek korunabilmektedir. 

Tasarım tescili almak için ürünü üretmeniz gerek olmamakta, bilgisayar çizimleri de kabul görmektedir. Aynı zamanda, aynı kategoride olması kaydıyla (Locarno Sınıfı) tek başvuruyla çok sayıda farklı tasarım koruma altına alınabilmekte, böylelikle birim maliyetler çok aşağıda çekilebilmektedir.

Bir tasarımın tescil süreci itiraz olmadığı zamanlarda 4-7 ayda sonlanırken, üçüncü kişilerden başvurunuza bir itiraz gelmesi halinde bu süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir. Tescilden sonra tasarımlar 5 yılda bir yenileme işlemi yapılmak kaydıyla 25 yıla kadar koruma sağlamaktadır. 


İlgili Hizmetlerimiz

Endüstriyel Tasarım tescillerine yönelik çok sayıda hizmet kalemimiz bulunmaktadır. Aşağıda sadece müvekkillerimiz tarafında en sık talep edilen hizmet kalemleri verilmiştir. Daha detaylı bilgi ve teklif istemek için bizi arayabilir ya da buraya tıklayarakmesaj gönderebilirsiniz. Talebiniz alınır alınmaz uzmanlarımız sizinle irtibata geçecektir. 

Yurtiçi/Yurtdışı Başvuru Hizmetleri
Yurtiçi Endüstriyel Tasarım Tescil Müracaatı 
Yurtdışı Ülkesel Başvurular 
OHIM ve Lahey Endüstriyel Tasarım Tescil başvuruları
Dosya Takip Devralma 

Yurtiçi/Yurtdışı İtiraz - Savunma Hizmetleri
Yayınlanan Endüstriyel Tasarımlara İtiraz 
Enstitü Kararlarına İtiraz 
İtiraza Karşı Görüş Hazırlama 

Araştırma – İzleme Hizmetleri
Yurtiçi Endüstriyel Tasarım Araştırması 
Dünya Çapında Endüstriyel Tasarım Araştırması 
Yurtiçi Endüstriyel Tasarım İzleme 
Dünya Çapında Endüstriyel Tasarım İzleme 

Danışmanlık - Analiz Hizmetleri
Endüstriyel Tasarım İhlal Analizi 
Lisans Sözleşmesi Hazırlama
İhtar yollama, ihtara cevap verme 

Süreç Takip Hizmetleri
Süreçteki tüm gelişmeleri bildirme
KOSGEB Sınai Mülkiyet Desteği Çıkarılması
Mücbir Sebep Sunma
Yıllık Endüstriyel Tasarım yenilemeleri 

Yurtiçi/Yurtdışı Sicil Kayıt – Evrak Temin Hizmetleri
Endüstriyel Tasarım Adres–Unvan- Nev’i Değişikliği 
Endüstriyel Tasarım Veraset ve İntikal işlemi
Endüstriyel TasarımaRehin Koyma
Endüstriyel Tasarım Devir-Lisans Kaydı Müracaatı