Erdem Kaya Patent

HİZMETLERİMİZ

Telif Hakları

Copyright © ya da Türkçe ifadeyle Telif Hakkı kavramını patent-markalarla ilgili Sınai Haklardan ayıran en önemli fark, patent kanunuyla korunması mümkün olmayan fikir ve sanat eserlerine yönelik bir "fikri hak" olmasıdır. Konunun hukuki detayları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda açıklanmıştır. Burada söz konusu kanunun kısa bir özetini konunun ana hatlarının anlaşılması amacıyla vermek istiyoruz.
Neler Koruma Altına Alınabilir?

Öncelikle, 5846 sayılı kanun gereğince, bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için ;
Sahibinin hususiyetini taşıması,
Şekillenmiş olması,
Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
Fikri bir çabanın sonucu olması, gerekmektedir.
 

Neler Fikir ve Sanat Eseri Olarak Kabul Edilir?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda "eser" ifadesi ise şunları kapsamaktadır;
İlim ve Edebiyat Eserleri (bilgisayar programları, kitap, senaryo, özel bir metin, fotoğraflar, projeler, haritalar vb)
Güzel Sanat Eserleri (tablolar, heykeller, oymalar, el işleri, tiplemeler vb)
Musiki Eserleri (her nevi sözlü ve sözsüz besteler)
Sinema Eserleri (kısa veya uzun metrajlı sinema filmleri
İşlemeler ve derlemeler (tercümeler, mevcut her nevi eserin revize edilmesi, edebi eserlerin film haline sokulması vb)
Veri Tabanları
 

Tescil Neden Gerekli?

Genel olarak, eser sahipliği eseri ortaya çıkarmakla kazanılmaktadır. Ancak, 5846 sayılı kanun çerçevesinde bir kayıt-tescil işlemi yapılmazsa, olası bir ihtilaf durumunda (taklit vb), gerçek eser sahipliğinin ispatlanması son derece güç olmakta, net deliller olmayınca da kanunun verdiği haklardan faydalanmak ne yazık ki mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, yukarıda bahsedilen eserlerden birini ortaya çıkaran şahıs ya da firmaların çıkardıkları esere ilişkin kayıt-tescil işlemini yaptırmaları son derece akılcı bir hareket olacaktır.
 

Biz Ne Yapıyoruz?

Erdem Kaya Patent olarak şu anda çok sayıda müvekkilimize ortaya çıkardıkları yazılımların veya diğer eserlerin koruma altına alınması konusunda hizmet vermekteyiz. Ayrıca, telif hakları ve özellikle de bilişim hukuku konusunda uzman hukuk ekibimiz sayesinde her türlü ihtilaf durumunda müvekkillerimiz bizden etkin bir hukuk desteği de alabilmektedir.