Erdem Kaya Patent

HİZMETLERİMİZ

Barkod Tescili

Ürünlerinizin kimliği var mı ?
Barkod Nedir?

Barkod simgesi, kodlanabilir bilgilerin barkod okuyucu cihazlarca okunmasını sağlayan bir simge olup, farklı kalınlıklarda, çoklu sayıda yanyana dizilmiş siyah çizgilerden oluşmaktadır. Barkod numaraları tüm dünyada tektir ve belli standartlara göre verilmektedir. Günümüzde en yaygın barkod standardı, merkezi Brüksel'de bulunan GS1 tarafından geliştirilen EAN/UCC standardıdır.
 

Barkod Nasıl Alınır?

Türkiye'de barkod tescili için yetkili kurum TOBB Milli Mal Numaralandırma Merkezi'dir ve tüm başvurular burada işleme alınmaktadır. Başvurular firma bazında yapılmaktadır ve firmalar ürün çeşitlerinin sayısına göre bir barkod numarası almaktadır. Barkod almak için, gerekli belgeleri tamamlamak ve sisteme giriş ücretini ödemek suretiyle TOBB'a başvuru yapılmalıdır. Sisteme giriş ücreti işletmenin yıllık cirosu ve ürün çeşidi sayısı kriterlerine göre belirlenmektedir.
Başvuru yapıldıktan sonra yaklaşık 10 gün içerisinde barkod tescil belgeniz size ulaştırılacaktır. Tescil belgesi geldikten sonra da, ürünlerin verilen barkod numarası ışığında TOBB tarafından yetkili kılınan kuruluşlar vasıtasıyla numaralandırma ve istenirse master film/barkod etiketi basımı işlemleri yapılmaktadır. Numaralandırma işlemi ürün çeşidi sayısına bağlı olarak yaklaşık 1 gün ile 1 hafta arasında sürebilmektedir.
 

Barkod Tescili İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

İmzalı vekaletname (noter onayı gerekli değildir)
Noter onaylı taahhütname (Taahhütname örneği size verilecektir)
Başvurunun yapıldığı yıldan daha önce kurulan firmalar için Oda Kayıt Sicil Sureti (Faaliyet Belgesi)
Başvurunun yapıldığı yıl içinde kurulmuş olan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
Son yıla ait Mali Müşaviriniz tarafından veya SMMM onaylı gelir tablosu
Barkod alınacak ürünlerin listesi
 

Barkod Tesciliyle İlgili Hizmetlerimiz

Başvuru evraklarının hazırlanması
Başvurunun yapılması ve başvuru sonrası sürecin ve yenilemelerin takibi
Verilen barkod numarası ışığında tüm ürünlerin belirlenen uluslararası standartlara göre numaralandırılması ve sisteme kaydedilmesi (Çözüm ortaklarımız vasıtasıyla)
İstenirse, master film ve/veya barkod etiketi basımı (Çözüm ortaklarımız vasıtasıyla)
Verilen numaraların TOBB'a kayıt edilmesi ve arşivlenmesi (Çözüm ortaklarımız vasıtasıyla)
Firmaların barkod sistemine geçişinin sağlanması (Çözüm ortaklarımız vasıtasıyla)