Erdem Kaya Patent

BİLGİ HAVUZU

Vekaletname
Fikri Haklar Genel Bilgi (TPE yayını)
(http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/bilgikitapciklari/fikrihaklardunyaniz.pdf)

Patent/Faydalı Model Bilgi Kitapçığı (TPE yayını)
(http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/bilgikitapciklari/PatentFM.pdf)

Marka Bilgi Kitapçığı (TPE yayını)
(http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/bilgikitapciklari/Marka.pdf)

Endüstriyel Tasarım Bilgi Kitapçığı (TPE yayını)
(http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/bilgikitapciklari/Endstriyel_Tasr.pdf)

Coğrafi İşaret Bilgi Kitapçığı (TPE yayını)
(http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/bilgikitapciklari/Cografiisaretler.pdf)


Mevzuat

Patentlerle ilgili mevzuat
(http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=180)

Markalarla ilgili mevzuat
(http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=280)

Endüstriyel Tasarımlarla ilgili mevzuat
(http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=380)


Makaleler

Faydalı Linkler
Dünya Sınai Mülkiyet Örgütü'nün sitesi
(http://www.wipo.int/portal/en/index.html)

Avrupa Patent Ofisi'nin patent araştırma sitesi
(http://ep.espacenet.com/)

Türk Patent Enstitüsü'nün sitesi
(http://www.turkpatent.gov.tr/)

TPE'nin resmi marka araştırma sitesi
(http://online.turkpatent.gov.tr/web/index.html)

Buluşçularla sermayedarları buluşturma amaçlı, TPE'nin resmi sitesi
(http://www.tpe.gov.tr/portal/default.jsp)

Markalaşma destek programları
(http://www.turquality.com/)

Dış Ticaret Müsteşarlığının sitesi
(http://www.dtm.gov.tr/)